ΔΙΑΒΑΣΤΕ στην

ιστοσελίδα μας

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΙΔΗΣΕΙΣ:


ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΝ:ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την Αγορά Υπηρεσιών στα Ενιαία Ολοήμερα Σχολεία μέχρι τη 23/08/2013 και ώρα 12:00ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΕΠΑΛΞΗ ΔΑΣΚΑΛΩΝ & ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ

ΠΑΔΕΔ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την Αγορά Υπηρεσιών από Εκπαιδευτές, που αφορούν στη διδασκαλία ειδικών θεμάτων στα Ενιαία Ολοήμερα Σχολεία μέχρι τη 23/08/2013 και ώρα 12:00

 

Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού διενεργεί διαγωνισμό για την Αγορά Υπηρεσιών από Εκπαιδευτές, που αφορούν στη διδασκαλία ειδικών θεμάτων στα Ενιαία Ολοήμερα Σχολεία.

 

Αντικείμενο της Σύμβασης αποτελεί η Αγορά Υπηρεσιών από Εκπαιδευτές για τη Διδασκαλία στο πρόγραμμα: «Διδασκαλία ειδικών θεμάτων στα Ενιαία Ολοήμερα Σχολεία». Συγκεκριμένα οι ενδιαφερόμενοι που πληρούν τις απαιτήσεις του διαγωνισμού θα ενταχθούν σε μητρώο, από το οποίο δύνανται να κληθούν να διδάξουν στο πιο πάνω αναφερόμενο πρόγραμμα στα εξής θέματα για διδασκαλία:


1. Αγγλικά            6. Γενικές Αθλοπαιδιές

2. Γαλλικά            7. Καράτε

3. Ζωγραφική       8. Αντισφαίριση

4. Θέατρο             9. Επιτραπέζια Αντισφαίριση

5. Μουσική           10. Αντιπτέριση (Μπάτμιντον)


11. Ταε Κβο Ντο

12. Χορός

13. Μπαλέτο

14. Ρυθμική Γυμναστική


 

Συγκεκριμένα, αντικείμενο της Σύμβασης αποτελεί:

1.      Η διδασκαλία ή προσφορά υπηρεσιών σύμφωνα με το περιεχόμενο και το χρονοδιάγραμμα του κάθε μαθήματος.

2.      Η εφαρμογή των κανονισμών λειτουργίας των Ενιαίων Ολοήμερων Σχολείων, όπως αυτοί ορίζονται από τους ευρύτερους κανονισμούς λειτουργίας των σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης.

3.      Η ετοιμασία και υποβολή δεκαπενθήμερου ή μηνιαίου προγραμματισμού στο Διευθυντή/Διευθύνοντα του ΕΟΣ.

4.      Οι ενδιαφερόμενοι θα υπόκεινται σε έλεγχο όσον αφορά στα καθήκοντά τους σχετικά με το διδακτικό τους έργο από το διευθυντή/διευθύνοντα του Σχολείου, αλλά και από τον οικείο επιθεωρητή του σχολείου ή υπεύθυνο επιθεωρητή των Ολοήμερων Σχολείων. Σε περίπτωση που κριθεί σκόπιμο θα υποβάλλεται γραπτή έκθεση στον επιθεωρητή των Ολοήμερων Σχολείων, από το διευθυντή/διευθύνοντα του σχολείου μέσω του οικείου επιθεωρητή, ο οποίος θα κρίνει κατά πόσο ο ενδιαφερόμενος πρέπει να τύχει επιθεώρησης και αξιολόγησης από τριμελές κλιμάκιο, το οποίο θα ορίζει η Αρμόδια Αρχή.

5.  Η επίβλεψη εργασιών χωρίς επιπρόσθετη αμοιβή.

6.  Η παράδοση των εγγράφων στους κατά τόπους υπευθύνους.

7.  Η τήρηση χρονοδιαγραμμάτων όπως αυτά καθορίζονται (π.χ. παράδοση εντύπων).

8.  Η ευθύνη προστασίας και ασφάλειας των χώρων στους οποίους διεξάγονται τα
προγράμματα καθώς και της υλικοτεχνικής υποδομής των χώρων αυτών.

9.  Ο χειρισμός θεμάτων που πιθανόν να προκύψουν κατά τη διάρκεια των μαθημάτων.

10. Συμμετοχή σε σεμινάρια, συνέδρια και ημερίδες που διοργανώνονται στα πλαίσια του προγράμματος.

11. Η ευθύνη προστασίας και ασφάλειας των εκπαιδευομένων στους χώρους διεξαγωγής του προγράμματος

12. Εκτέλεση αναγκών του προγράμματος ή / και των σχολικών μονάδων με βάση τις οδηγίες των υπεύθυνων.

13. Οι Ανάδοχοι καλούνται να πληρώνουν τις Κοινωνικές τους Ασφαλίσεις οι ίδιοι.

14. Δεν Υπάρχει πρόνοια για 13ο μισθό και ιατροφαρμακευτική περίθαλψη.

 

 

Η σύμβαση θα υπογράφεται ξεχωριστά με το κάθε άτομο που κρίνεται με ως δικαιούχος και η διάρκεια θα είναι ανάλογη με το αντίστοιχο πρόγραμμα που θα ορίζει η συμφωνία. Το ύψος της εκτιμημένης αντιμισθίας για την αγορά υπηρεσιών από τους δικαιούχους ανά ώρα διδασκαλίας - περίοδο (διάρκεια 40'), ανέρχεται στα €23,92.

 

Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν:

Α) Εκπαιδευτικοί Μέσης Εκπαίδευσης (Αγγλικών, Γαλλικών, Φυσικής Αγωγής, Τέχνης, Μουσικής, Θεατρολογίας).

Β) Εκπαιδευτικοί Δημοτικής Εκπαίδευσης (Δάσκαλοι με δεύτερο πτυχίο ή μεταπτυχιακό στο ειδικό θέμα).

Γ) Εκπαιδευτές (Χορού, Μπαλέτου, Ρυθμικής Γυμναστικής, Καράτε, Ταε Κβο Ντο) *Στην κατηγορία Εκπαιδευτές δεν προαπαιτείται πτυχίο πανεπιστημιακού επιπέδου.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν την εκδήλωση ενδιαφέροντος τους το αργότερο μέχρι τη 23/08/2013 και ώρα 12:00 στο κιβώτιο προσφορών της Αναθέτουσας Αρχής στη διεύθυνση Γωνία Κίμωνος και Θουκυδίδου, Ακρόπολη, 1434 Λευκωσία, στον 4 όροφο του Κτηρίου Α' ή να αποστέλλεται στην Αναθέτουσα Αρχή με συστημένη ταχυδρομική επιστολή, η οποία θα πρέπει, με ευθύνη του ενδιαφερόμενου, να παραληφθεί από την Αναθέτουσα Αρχή μέχρι την τελευταία προθεσμία υποβολής προσφορών.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται:

1.     

Προκήρυξη διαγωνισμού για την αγορά υπηρεσιών από Εκπαιδευτές, που αφορούν στη διδασκαλία ειδικών θεμάτων στα Ενιαία Ολοήμερα Σχολεία.
Έγγραφα και όροι διαγωνισμού
Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος
01/08/2013

2.   στην Υπηρεσία Ολοήμερων Σχολείων του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, στα τηλέφωνα 22809543 και 22800795 (ωράριο δημόσιας υπηρεσίας).

ΣΥΝΕΔΡΙΑ &

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ


♦ ΠΑΔΕΔ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ: 6 συνέδρια για το 10ημερο Εκπαιδευτικού 2017 της ΠΑΔΕΔ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ στη ΛΕΜΕΣΟ.


♦ 5 ΣΥΝΕΔΡΙΑ από ΠΑΔΕΔ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ στην Λάρνακα


♦ ΠΑΔΕΔ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ: 30 Μαρτίου 2017, ΕΘΝΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΜΝΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΙΜΗΣ 1ΗΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1955 στη Λεμεσό


♦ ΠΑΔΕΔ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ: 7 συνέδρια για το 10ημερο Εκπαιδευτικού 2016 της ΠΑΔΕΔ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ στη ΛΕΜΕΣΟ.


♦ ΠΑΔΕΔ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ: Συνέδριο με θέμα "ΤΑΞΗ ή... ΕΚΤΙΝΑΞΗ;"στη ΛΕΥΚΩΣΙΑ στις 27 ΦεβρουαρίουΠνευματικά Δικαιώματα @ ΠΑΔΕΔ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ 2003.

Όλα τα ενυπόγραφα κείμενα αποδίδουν τις απόψεις των συγγραφέων και δεν εκφράζουν απαραίτητα απόψεις που απηχούν αναγκαστικά τις θέσεις της ΠΑΔΕΔ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ

  • Όροι Χρήσης-Σύνδεσμοι με άλλους διαδικτυακούς τόπους
  •                                            com2go      padedprotoporia@mail.com     Ekpedeftikos.com     All rights reseved.     2002-2013       xtenzio