ΔΙΑΒΑΣΤΕ στην

ιστοσελίδα μας

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΙΔΗΣΕΙΣ:


ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΝ:ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΠΟΕΔ ΓΙΑ ΕΞΟΧΙΚΕΣ ΠΛΑΤΡΩΝ - ΠΑΦΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2013 Τρίτη, 21 Μαΐου 2013ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΕΠΑΛΞΗ ΔΑΣΚΑΛΩΝ & ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ

ΠΑΔΕΔ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΕΞΟΧΙΚΕΣ  ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ  ΠΛΑΤΡΩΝ (ΠΟΕΔ) – ΠΑΦΟΥ (ΟΕΛΜΕΚ)

Δευτέρα, 20 Μαΐου 2013


ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΠΟΕΔ ΓΙΑ ΕΞΟΧΙΚΕΣ ΠΛΑΤΡΩΝ - ΠΑΦΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2013 σε pdf

Προς όλα τα μέλη

Θέμα : Λειτουργία Εξοχικών Κατοικιών ΠΟΕΔ κατά τη θερινή περίοδο

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Σας πληροφορούμε ότι η Οργάνωση έχει προχωρήσει στη δημιουργία Online Συστήματος Ηλεκτρονικών Κρατήσεων για τις Εξοχικές της Κατοικίες στις Πλάτρες όσο και για τα διαμερίσματα στην Πάφο, τα οποία αυτή ενοικιάζει από την ΟΕΛΜΕΚ. Από φέτος όλες οι κρατήσεις και πληρωμές θα γίνονται μέσω του συστήματος αυτού. Πληρωμές μπορούν να γίνονται και σε όλα τα κατά τόπους Παραρτήματα του Συνεργατικού Ταμιευτηρίου Δασκάλων, καθώς και στις ΣΠΕ Αυγόρου και Παραλιμνίου (στο κτίριο Διοίκησης, Πρωταρά 21, 2ος όροφος και όχι στο υποκατάστημα στην Πλατεία του Δήμου). .

Το σύστημα θα ενεργοποιηθεί στις 27 Μαΐου 2012, η ώρα 9 π.μ. 

Το σύστημα θα είναι ανοικτό δοκιμαστικά την Τετάρτη και Πέμπτη, 22 και 23/5/2013. Προτρέπουμε τους ενδιαφερόμενους συναδέλφους να ελέγξουν κατά πόσο τα στοιχεία τους περιλαμβάνονται στο σύστημα, ώστε, με την ενεργοποίηση του προγράμματος, να μπορούν ανεμπόδιστα να προβούν σε κράτηση κατοικίας ή διαμερίσματος. Πρόσβαση στο πρόγραμμα δίνεται μόνο με το συνδυασμό των αριθμών Πολιτικής Ταυτότητας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων του ενδιαφερομένου.

Η σχετική πλατφόρμα βρίσκεται στον ιστοχώρο της Οργάνωσής μας www.poed.com.cy, στο σύνδεσμο «ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΞΟΧΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ», καθώς επίσης και στη διεύθυνση http://www.poedexochica.com/login.php

Με την ενεργοποίηση της πλατφόρμας, τα μέλη της Οργάνωσης θα μπορούν οποιαδήποτε στιγμή θελήσουν να υποβάλουν αίτηση για κράτηση εξοχικής κατοικίας. Για το σκοπό αυτό, δίνουμε πιο κάτω οδηγίες αναφορικά με τη διαδικασία που χρειάζεται ν’ ακολουθηθεί :

Οδηγίες ηλεκτρονικής αίτησης, διαδικασία πληρωμής

και όροι διαμονής/κρατήσεων

1.     Όλες οι κρατήσεις θα διενεργούνται μέσω του συστήματος ηλεκτρονικών κρατήσεων.

2.     Σε περίπτωση που υπάρχει οποιοδήποτε πρόβλημα στη διενέργεια κράτησης μέσω του συστήματος, μπορείτε να καλείτε στα τηλέφωνα 22817585 ή 22817594.

3.     Κράτηση μπορούν να κάνουν μόνο τα μέλη της ΠΟΕΔ, των οποίων τα στοιχεία είναι καταχωρημένα στο σύστημα (Αριθμός Ταυτότητας και Αριθμός Κοινωνικών Ασφαλίσεων).

4.     Συνάδελφοι που είναι μέλη της Οργάνωσης και των οποίων τα στοιχεία δεν είναι, για οποιοδήποτε λόγο, καταχωρημένα στο σύστημα (λανθασμένα στοιχεία, προσωρινή απουσία από την υπηρεσία κλπ.), παραπέμπονται από το σύστημα να επικοινωνούν με την ΠΟΕΔ για έλεγχο της περίπτωσής τους και διόρθωση του προβλήματος.

5.     Η πρόσβαση στο σύστημα μπορεί να γίνει μέσω της ιστοσελίδας της Οργάνωσης (www.poed.com.cy), όπου υπάρχει σχετικός σύνδεσμός (link) που παραπέμπει στην ιστοσελίδα του συστήματος, http://www.poedexochica.com/login.php

6.     Πρόσβαση στο σύστημα επιτυγχάνεται αφού καταχωρηθεί ο Αριθμός Ταυτότητας και ο Αριθμός Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

7.     Η πληρωμή της κράτησης μπορεί να γίνει:

·           Με πιστωτική κάρτα μέσω του συστήματος.

·           Με μετρητά σε οποιοδήποτε Συνεργατικό Ταμιευτήριο Δασκάλων και στις ΣΠΕ Αυγόρου και Παραλιμνίου (στο κτίριο Διοίκησης, Πρωταρά 21, 2ος όροφος και όχι στο υποκατάστημα στην Πλατεία του Δήμου), με βάση τις οδηγίες/στοιχεία που αναγράφονται στο Έντυπο Κράτησης, το οποίο αποστέλλεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση του αιτητή αλλά και μπορεί να εκτυπωθεί μέσω του συστήματος κατά τη διενέργεια της κράτησης. 

8.     Το σύστημα αποστέλλει ηλεκτρονικό μήνυμα (email) στην ηλεκτρονική διεύθυνση του αιτητή με τα απαραίτητα στοιχεία της κράτησης/αίτησής και οδηγίες για την πληρωμή σε περίπτωση που αυτή θα γίνει σε Συνεργατικό Ίδρυμα. 

9.     Όσοι έχουν κάνει κράτηση/αίτηση θα πρέπει να πληρώσουν εντός                5 ημερών από τη στιγμή της διενέργειας της κράτησης. Μετά τη διέλευση αυτής της χρονικής περιόδου, η κράτηση ακυρώνεται αυτόματα και η/το συγκεκριμένη/ο κατοικία/διαμέρισμα γίνεται διαθέσιμο προς ενοικίαση/κράτηση από άλλο συνάδελφο.

10.  Όσοι συνάδελφοι μπουν, για οποιοδήποτε λόγο, σε ΛΙΣΤΑ ΑΝΑΜΟΝΗΣ, εφ’ όσο τους παραχωρηθεί, στη συνέχεια, κατοικία, θα πρέπει να πληρώσουν μέσα σε διάστημα 5 ημερών, το αργότερο, από την ημερομηνία που θα γίνει η παραχώρηση της κατοικίας.

11.  Σε περίπτωση που αιτητής επιθυμεί να ακυρώσει κράτηση για την οποία έχει προχωρήσει σε πληρωμή, θα πρέπει να ενημερώσει την ΠΟΕΔ έγκαιρα, τουλάχιστον 15 ημέρες πριν από την ημερομηνία άφιξης,  με γραπτή επιστολή. Στην περίπτωση αυτή, το χρηματικό ποσό που κατέβαλε ο αιτητής θα πιστώνεται σε αυτόν μέχρι τις                  31 Αυγούστου του επόμενου έτους.

12.  Στην περίπτωση που η ακύρωση δεν γίνει έγκαιρα - τουλάχιστον 15 ημέρες πριν από την ημερομηνία άφιξης –, η ΠΟΕΔ διατηρεί το δικαίωμα να μην πιστώσει το χρηματικό ποσό στον επηρεαζόμενο συνάδελφο και να το κρατήσει ως αποζημίωση για το γεγονός ότι δεν δόθηκε έγκαιρα σ’ αυτήν η ευκαιρία να διαθέσει την κατοικία σε άλλο ενδιαφερόμενο.

 

ΘΕΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (28 Ιουνίου μέχρι 29 Αυγούστου 2013)

1.     Για τη Θερινή Περίοδο θα μπορούν να γίνουν κρατήσεις/πληρωμές μέσω του συστήματος, σε πρώτο στάδιο, από τις 27 Μαΐου 2013, η ώρα 9 π.μ. μέχρι τις 14 Ιουνίου 2013, η ώρα 2:00 μ.μ..

2.     Από τις 15 μέχρι και τις 19 Ιουνίου 2013 δεν θα είναι δυνατή η διενέργεια οποιασδήποτε κράτησης.

3.     Διενέργεια άλλων κρατήσεων θα είναι δυνατή από τις 20 Ιουνίου μέχρι και το τέλος της καλοκαιρινής περιόδου, δεδομένου ότι θα υπάρχουν ακόμα διαθέσιμες κατοικίες/διαμερίσματα.

4.     Από τις 27 Μαΐου μέχρι και τις 14 Ιουνίου 2013, όσοι έχουν διαμείνει στα εξοχικά της ΠΟΕΔ (Πλατρών) και της ΟΕΛΜΕΚ (Πάφου), κατά την περσινή Θερινή Περίοδο,  θα μπορούν να διενεργούν κράτηση μέσω του συστήματος αλλά θα μπαίνουν σε ΛΙΣΤΑ ΑΝΑΜΟΝΗΣ.

5.     Προτεραιότητα μεταξύ των συναδέλφων που δεν έχουν κάνει χρήση των εξοχικών κατά την περσινή Θερινή Περίοδο θα έχουν όσοι κάνουν την κράτησή τους πρώτοι.

6.     Μέχρι και τις 14 Ιουνίου, στην περίπτωση που για ένα πενθήμερο πληρωθούν/κρατηθούν όλες/όλα οι κατοικίες/διαμερίσματα, οι συνάδελφοι μπορούν να κάνουν κράτηση για το συγκεκριμένο πενθήμερο, αλλά το σύστημα θα τους βάζει σε ΛΙΣΤΑ ΑΝΑΜΟΝΗΣ, ώστε να τους παραχωρηθεί κατοικία/διαμέρισμα στην περίπτωση που θα υπάρξουν ακυρώσεις.

7.     Όσοι συνάδελφοι μπουν, για οποιοδήποτε λόγο, σε ΛΙΣΤΑ ΑΝΑΜΟΝΗΣ, εφ’ όσο τους παραχωρηθεί, στη συνέχεια, κατοικία, θα πρέπει να πληρώσουν μέσα σε διάστημα 5 ημερών, το αργότερο, από την ημερομηνία που θα γίνει η παραχώρηση της κατοικίας.

8.     Από τις 15 μέχρι και τις 19 Ιουνίου οι αιτητές που έχουν μπει στη λίστα αναμονής θα ενημερωθούν μέσω email ή/και sms ή/και τηλεφωνικώς, στην περίπτωση που τους προσφέρεται κατοικία/διαμέρισμα αν υπάρξουν διαθέσιμα. Προτεραιότητα μεταξύ αυτών που θα μπουν σε λίστα αναμονής   θα έχουν αυτοί που δεν έχουν κάνει χρήση των κατοικιών/διαμερισμάτων κατά την περσινή Θερινή Περίοδο και οι οποίοι θα έχουν διενεργήσει την κράτησή τους πρώτοι.

9.     Μέχρι και τις 14 Ιουνίου, κάθε εκπαιδευτικός, μέλος της ΠΟΕΔ, έχει τη δυνατότητα να διενεργήσει μόνο μία κράτηση (μιας κατοικίας/διαμερίσματος). Από τις 20 Ιουνίου και μέχρι το τέλος της καλοκαιρινής περιόδου και δεδομένου ότι υπάρχουν διαθέσιμες κατοικίες/διαμερίσματα, τα μέλη της ΠΟΕΔ θα μπορούν να κάνουν και άλλες/επιπρόσθετες κρατήσεις, άσχετα αν ήδη έχουν κάνει κράτηση για την Καλοκαιρινή Περίοδο 2013 ή/και έχουν κάνει χρήση των κατοικιών/διαμερισμάτων κατά την περσινή καλοκαιρινή περίοδο.

10.  Ο χρόνος παραλαβής των κλειδιών από το Διαχειριστή είναι από τις 3 μ.μ. μέχρι τις 6 μ.μ. και ο χρόνος παράδοσης των κλειδιών είναι ΤΟ ΑΡΓΟΤΕΡΟ μέχρι τις 12 το μεσημέρι της ημέρας αποχώρησης.

11.  Απαγορεύεται η μεταφορά ζώων εντός και εκτός των διαμερισμάτων (σκύλοι, γάτοι, κ.τ.λ.).

12.  Απαγορεύεται το άναμμα φωτιάς σε εξωτερικούς χώρους (φουκούδες κ.ά.), σε οποιοδήποτε σημείο του Συγκροτήματος.

13.  Παρακαλούμε όπως γίνεται σωστή χρήση για  εξοικονόμηση νερού και ηλεκτρικού ρεύματος.

 

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΜΕΤΑ ΤΟ ΠΑΣΧΑ (27 Μαΐου μέχρι 27 Ιουνίου 2013)

1.     Τα εξοχικά τα λειτουργούν για όλη τη διάρκεια της περιόδου τόσο κατά τα σαββατοκυρίακα όσο και κατά τις καθημερινές.

2.     Κάθε εκπαιδευτικός, μέλος της ΠΟΕΔ, έχει τη δυνατότητα να διενεργήσει περισσότερες από μία κράτηση.

3.     Ο χρόνος παραλαβής των κλειδιών από το Διαχειριστή είναι από τις 3 μ.μ. μέχρι τις 6 μ.μ. και ο χρόνος παράδοσης των κλειδιών είναι ΤΟ ΑΡΓΟΤΕΡΟ μέχρι τις 12 το μεσημέρι.

4.     Απαγορεύεται η μεταφορά ζώων εντός και εκτός των διαμερισμάτων (σκύλοι, γάτοι, κ.τ.λ.).

5.     Απαγορεύεται το άναμμα φωτιάς σε εξωτερικούς χώρους (φουκούδες κ.ά.)

6.     Παρακαλούμε όπως γίνεται σωστή χρήση για  εξοικονόμηση νερού και ηλεκτρικού ρεύματος.

 

 

 

 

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΠΛΑΤΡΩΝ ΠΟΕΔ

 Η Οργάνωσή μας διαθέτει 32 διαμερίσματα του ενός υπνοδωματίου, 12 των  δύο υπνοδωματίων και 1 των τριών υπνοδωματίων στις Πλάτρες, για εξυπηρέτηση των μελών της. Τα διαμερίσματα είναι εξοπλισμένα με τηλεόραση και όλα τα στοιχειώδη για τη διαμονή σας. Στο χώρο υπάρχει πισίνα και καφετέρια, όπου και υπάρχει ελεύθερη πρόσβαση στο διαδίκτυο. Η πισίνα θα ελέγχεται από 01 Ιουλίου μέχρι 30 Αυγούστου 2013 από ναυαγοσώστη από τις 10 π.μ. – 1 μ.μ. και από 4-  6 μ.μ.  Τις υπόλοιπες ώρες τονίζουμε πως η πισίνα είναι κλειστή και η χρήση της απαγορεύεται.

Οι επιλογές για τη διαμονή σας στις Πλάτρες (ΠΟΕΔ) και το κόστος για το πενθήμερο είναι:

ΠΟΕΔ  -  ΠΛΑΤΡΕΣ

Ενός υπνοδωματίου

Τιμές 5-ημέρου €200

Δύο υπνοδωματίων

Τιμές 5-ημέρου €250

Τριών υπνοδωματίων

Τιμές 5-ημέρου €300

Στους ενοίκους χορηγούνται σεντόνια, μαξιλαροθήκες και  κλινοσκεπάσματα (κουίλτ) με εξωτερικά καλύμματα.

Η κουζίνα είναι πλήρως εξοπλισμένη με όλα τα απαραίτητα ηλεκτρικά και οικιακά σκεύη.

Τα κλειδιά μπορείτε να τα παραλαμβάνετε από το διαχειριστή των διαμερισμάτων κ. Μιχάλη Μιχαηλίδη (τηλ. 99-492047). Ο χρόνος παραλαβής των κλειδιών από το διαχειριστή είναι από τις 3 μ.μ. μέχρι τις 6 μ.μ. και ο χρόνος παράδοσης των κλειδιών είναι ΤΟ ΑΡΓΟΤΕΡΟ μέχρι τις 12 το μεσημέρι.

Από την περσινή χρονιά, οι υπηρεσίες καθαρισμού έχουν βελτιωθεί σημαντικά.

 

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΠΑΦΟΥ

Σας πληροφορούμε ότι η Οργάνωση έχει ενοικιάσει οκτώ (8) διαμερίσματα στην Πάφο από την ΟΕΛΜΕΚ, εξοπλισμένα με κλιματισμό, τηλεόραση και όλα τα στοιχειώδη για τη διαμονή σας. Στο χώρο υπάρχει πισίνα και καφετέρια.              Η πισίνα θα ελέγχεται από 01 Ιουλίου μέχρι 30 Αυγούστου 2013 από ναυαγοσώστη από τις 10.00 π.μ. – 6.00 μ.μ.  Τις υπόλοιπες ώρες τονίζουμε πως, αν θα γίνεται χρήση της, θα γίνεται  με δική σας αποκλειστική ευθύνη.  

Τα κλειδιά μπορείτε να τα παίρνετε, αφού παραδώσετε την απόδειξη πληρωμής/το έντυπο κράτησης στον τόπο υποδοχής, που λειτουργεί στο χώρο της καφετέριας.  Πριν και μετά την παράδοση των κλειδιών θα γίνεται έλεγχος των δωματίων. Άτομα που θα πάνε χωρίς απόδειξη/έντυπο κράτησης δε θα τους δίνονται κλειδιά. O διαχειριστής στην Πάφο είναι ο κ. Κώστας Χειλέτης και το τηλέφωνό του είναι 99-683231.

Οι επιλογές για τη διαμονή σας στην Πάφο και το κόστος για το πενθήμερο είναι:

ΟΕΛΜΕΚ – ΠΑΦΟΣ

Στούντιο

Τιμές 5-ημέρου €150

Δύο Συγκοινωνούντα Στούντιο

(Είναι ενωμένα με εσωτερική πόρτα)

Τιμές 5-ημέρου €275

Δύο υπνοδωματίων

Τιμές 5-ημέρου €250

 

Στα στούντιο υπάρχουν δύο μονά κρεβάτια ενωμένα και ένας καναπές. Στο διαμερίσματα των δύο υπνοδωματίων υπάρχει ένα διπλό κρεβάτι, δύο μονά  κρεβάτια και δύο καναπέδες στο καθιστικό. Παρέχονται σεντόνια, πετσέτες μεγάλες, πετσέτες προσώπου και μαξιλαροθήκες. Απαγορεύεται η χρήση των πετσετών στην πισίνα. Η κουζίνα είναι πλήρως εξοπλισμένη με ψυγείο, γκαζιέρα, όπως και οικιακά σκεύη.

ΣΥΝΕΔΡΙΑ &

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ


♦ ΠΑΔΕΔ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ: 6 συνέδρια για το 10ημερο Εκπαιδευτικού 2017 της ΠΑΔΕΔ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ στη ΛΕΜΕΣΟ.


♦ 5 ΣΥΝΕΔΡΙΑ από ΠΑΔΕΔ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ στην Λάρνακα


♦ ΠΑΔΕΔ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ: 30 Μαρτίου 2017, ΕΘΝΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΜΝΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΙΜΗΣ 1ΗΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1955 στη Λεμεσό


♦ ΠΑΔΕΔ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ: 7 συνέδρια για το 10ημερο Εκπαιδευτικού 2016 της ΠΑΔΕΔ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ στη ΛΕΜΕΣΟ.


♦ ΠΑΔΕΔ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ: Συνέδριο με θέμα "ΤΑΞΗ ή... ΕΚΤΙΝΑΞΗ;"στη ΛΕΥΚΩΣΙΑ στις 27 ΦεβρουαρίουΠνευματικά Δικαιώματα @ ΠΑΔΕΔ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ 2003.

Όλα τα ενυπόγραφα κείμενα αποδίδουν τις απόψεις των συγγραφέων και δεν εκφράζουν απαραίτητα απόψεις που απηχούν αναγκαστικά τις θέσεις της ΠΑΔΕΔ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ

  • Όροι Χρήσης-Σύνδεσμοι με άλλους διαδικτυακούς τόπους
  •                                            com2go      padedprotoporia@mail.com     Ekpedeftikos.com     All rights reseved.     2002-2013       xtenzio