ΔΙΑΒΑΣΤΕ στην

ιστοσελίδα μας

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΙΔΗΣΕΙΣ:


ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΝ:ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ

img>
Όλα τα έντυπα/αιτήσεις και τα σχετικά δικαιολογητικά/πιστοποιητικά θα πρέπει να υποβληθούν στην ΕΕΥ το αργότερο μέχρι τις 1.00 μ.μ. της Τρίτης, 21 Ιανουαρίου 2014. Δικαιολογητικά που θα υποβάλλονται εκπρόθεσμα δεν θα λαμβάνονται υπόψη από την ΕΕΥ.Η ΠΟΕΔ είχε, από την αρχή, τοποθετηθεί αρνητικά, κι εξακολουθεί ν’ αντιδρά, στην άδικη και αντιεργατική μορφή εργοδότησης με το σύστημα της αγοράς υπηρεσιών στο χώρο της Δημόσιας Εκπαίδευσης. Γι αυτό το λόγο, καλεί όσους εργάζονται στα προαιρετικά ολοήμερα σχολεία, ή και στα ενιαία, με το καθεστώς της αγοράς υπηρεσιών, όπως προχωρήσουν στην υποβολή ένστασης για το καθεστώς εργοδότησής τους προς τονimg>
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν την εκδήλωση ενδιαφέροντος τους το αργότερο μέχρι τη 23/08/2013 και ώρα 12:00 στο κιβώτιο προσφορών της Αναθέτουσας Αρχής στη διεύθυνση Γωνία Κίμωνος και Θουκυδίδου, Ακρόπολη, 1434 Λευκωσία, στον 4ον Όροφο του Κτηρίου Α' ή να αποστέλλεται στην Αναθέτουσα Αρχή με συστημένη ταχυδρομική επιστολή, η οποία θα πρέπει, με ευθύνη του ενδιαφερόμενου, να παραληφθεί από την Αναθέτουσα Αρχή μέχρι την τελευταία προθεσμία υποβολής προσφορών.img>
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν την εκδήλωση ενδιαφέροντος τους το αργότερο μέχρι τη 23/08/2013 και ώρα 12:00 στο κιβώτιο προσφορών της Αναθέτουσας Αρχής στη διεύθυνση Γωνία Κίμωνος και Θουκυδίδου, Ακρόπολη, 1434 Λευκωσία, στον 4 όροφο του Κτηρίου Α' ή να αποστέλλεται στην Αναθέτουσα Αρχή με συστημένη ταχυδρομική επιστολή, η οποία θα πρέπει, με ευθύνη του ενδιαφερόμενου, να παραληφθεί από την Αναθέτουσα Αρχή μέχρι την τελευταία προθεσμία υποβολής προσφορών.img>
Σας πληροφορούμε ότι η Οργάνωση έχει προχωρήσει στη δημιουργία Online Συστήματος Ηλεκτρονικών Κρατήσεων για τις Εξοχικές της Κατοικίες στις Πλάτρες όσο και για τα διαμερίσματα στην Πάφο, τα οποία αυτή ενοικιάζει από την ΟΕΛΜΕΚ. Από φέτος όλες οι κρατήσεις και πληρωμές θα γίνονται μέσω του συστήματος αυτού. Πληρωμές μπορούν να γίνονται και σε όλα τα κατά τόπους Παραρτήματα του ΣυνεργατικούΤαμιευτηρίου Δασκάλων,καθώς και στις ΣΠΕ Αυγόρου και Παραλιμνίου.img>
Στην ιστοσελίδα μας έχει ενεργοποιηθεί ειδικός σύνδεσμος (στην δεξιά στήλη) που σας μεταφέρει αυτόματα στην ιστοσελίδα του συστήματος καταστάσεων μισθοδοσίας. Από τον περασμένο Ιανουάριο έχει τερματιστεί η ταχυδρομική αποστολή των καταστάσεων μισθοδοσίας. Οι καταστάσεις μισθοδοσίας βρίσκονται αναρτημένες ηλεκτρονικά σε ιστοσελίδα του Γενικού Λογιστηρίου.Στην τελευταία Κατάσταση Μισθοδοσίας του Δεκεμβρίου αναφέρεται ο τερματισμός αποστολής ταχυδρομικά του συγκεκριμένου ενημερωτικού εντύπου. Αυτό δεν επηρεάζει το έμβασμα της μισθοδοσίας στον τραπεζικό λογαριασμό που έχει δηλώσει ο κάθε δημόσιος υπάλληλος. Απλά η ενημέρωση για τη μισθοδοσία του κάθε υπάλληλου θα γίνεται ηλεκτρονικά. Επιπλέον στο ηλεκτρονικό αρχείο ο υπάλληλος θα βρει φυλαγμένα όλα τα ενημερωτικά έντυπα μηνιαίας Κατάστασης Μισθοδοσίας από την ημέρα που έχει διοριστείimg>
Στην τελευταία Κατάσταση Μισθοδοσίας του Δεκεμβρίου αναφέρεται ο τερματισμός αποστολής ταχυδρομικά του συγκεκριμένου ενημερωτικού εντύπου. Αυτό δεν επηρεάζει το έμβασμα της μισθοδοσίας στον τραπεζικό λογαριασμό που έχει δηλώσει ο κάθε δημόσιος υπάλληλος. Απλά η ενημέρωση για τη μισθοδοσία του κάθε υπάλληλου θα γίνεται ηλεκτρονικά. Επιπλέον στο ηλεκτρονικό αρχείο ο υπάλληλος θα βρει φυλαγμένα όλα τα ενημερωτικά έντυπα μηνιαίας Κατάστασης Μισθοδοσίας από την ημέρα που έχει διοριστείimg>
Σύμφωνα με το άρθρο 28Β(11) των πιο πάνω Νόμων, ενστάσεις για τους πιο πάνω πίνακες και καταλόγους μπορούν να υποβληθούν στην Επιτροπή μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε ημερών από την ανάρτησή τους, δηλαδή από τις 28 Φεβρουαρίου μέχρι τις 14 Μαρτίου, 2013.img>
Σημειώνεται ότι Οδοιπορικά δικαιούνται οι εκπαιδευτικοί: 1. Που μετακινούνται σε δυο ή περισσότερα σχολεία, με την προϋπόθεση ότι η διαδρομή από τον τόπο διαμονής τους στο σχολείο στο οποίο μετακινούνται, είναι μεγαλύτερη από την διαδρομή από τον τόπο διαμονή τους στην έδρα τους. 2. 'Οσοι εκπαιδευτικοί είναι διορισμένοι σε δύο ή περισσότερα σχολεία στην ίδια πόλη και μετακινούνται την ίδια μέρα στα σχολεία αυτά.img>
Η ιστοσελίδα αυτή θα σας βοηθήσει να βρείτε το Εκλογικό Κέντρο που θα ψηφίσετε. Μάθε το Εκλογικό Κέντρο που Ψηφίζεις στο : http://wtv.elections.moi.gov.cy/img>
Στην τελευταία Κατάσταση Μισθοδοσίας του Δεκεμβρίου αναφέρεται ο τερματισμός αποστολής ταχυδρομικά του συγκεκριμένου ενημερωτικού εντύπου. Αυτό δεν επηρεάζει το έμβασμα της μισθοδοσίας στον τραπεζικό λογαριασμό που έχει δηλώσει ο κάθε δημόσιος υπάλληλος. Απλά η ενημέρωση για τη μισθοδοσία του κάθε υπάλληλου θα γίνεται ηλεκτρονικά. Επιπλέον στο ηλεκτρονικό αρχείο ο υπάλληλος θα βρει φυλαγμένα όλα τα ενημερωτικά έντυπα μηνιαίας Κατάστασης Μισθοδοσίας από την ημέρα που έχει διοριστείΔικαίωμα υποβολής δήλωσης ενδιαφέροντος έχουν ΜΟΝΟ αδιόριστοι εκπαιδευτικοί: Α) Δημοτικής Εκπαίδευσης (Δάσκαλοι με δεύτερο πτυχίο ή μεταπτυχιακό στο ειδικό θέμα). Σημειώνεται ότι σε περίπτωση εργοδότησης αδιόριστων δασκάλων στο ΕΟΣ, αυτοί δε θα εργοδοτούνται και στο Προαιρετικό Ολοήμερο Σχολείο.Τα έντυπα αυτά πρέπει να συμπληρωθούν από εκπαιδευτικούς, μέχρι τις 21 Ιουνίου 2012, οι οποίοι:... Α) Μετατίθενται από την ΕEΥ σε κοινότητες/ δήμους με δύο ή περισσότερα σχολεία....Β) Επιθυμούν να μετακινηθούν σε άλλο σχολείο σε κοινότητες/ δήμους με δύο ή περισσότερα σχολεία. Γ) Έχουν συμπληρώσει έξι χρόνια στο ίδιο σχολείο.img>
Η ΕΕΥ καλεί τους εκπαιδευτικούς που ενδιαφέρονται να εργαστούν ως αντικαταστάτες κατά το σχολικό έτος 2012-13 να υποβάλουν σχετική αίτηση το αργότερο μέχρι την Παρασκευή, 6/7/2012 ...img>
Η ΕΕΥ ανακοινώνει ότι, σήμερα, 7 Ιουνίου 2012, αναρτήθηκαν στο Γραφείο της Επιτροπής (Σύμπλεγμα Νέων Κυβερνητικών Γραφείων, Οδός Μιχαλάκη Καραολή, 1408 Λευκωσία) αναθεωρημένοι πίνακες διοριστέων εκπαιδευτικώνimg>
Η δήλωση ενδιαφέροντος θα πρέπει να υποβληθεί μόνο σε ηλεκτρονική μορφή, με τη συμπλήρωση του σχετικού ηλεκτρονικού εντύπου (έντυπο ΕΕΥ06) στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας, στη διεύθυνση: http://www.eey.gov.cy, μέχρι την Τετάρτη, 13 Ιουνίου 2012, το αργότερο μέχρι τις 1.30μ.μ.Προς: Διευθύντριες/Διευθυντές Σχολείων Δικαίωμα σε φοιτητική χορηγία έχει η οικογένεια φοιτητή, της οποίας το ετήσιο ακαθάριστο οικογενειακό εισόδημα του έτους 2011, δεν υπερβαίνει τις €100.000, όταν αυτή έχει μέχρι και 2 τέκνα.Eνστάσεις για τους πιο πάνω πίνακες και καταλόγους μπορούν να υποβληθούν στην Επιτροπή μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε ημερών από την ανάρτησή τους, δηλαδή από τις 28 Φεβρουαρίου μέχρι τις 14 Μαρτίου, 2012Η αίτηση αυτή θα πρέπει να συμπληρωθεί και να παραδοθεί στην Υπηρεσία Χορηγιών και Επιδομάτων (Υπουργείου Οικονομικών) μέχρι την 01/06/2012. Η αίτηση αυτή θα πρέπει να συμπληρώνεται και υποβάλλεται εκ νέου κάθε χρόνο (λόγω του ότι βασίζεται σε εισοδηματικά κριτήρια και περιουσιακά στοιχεία)Το πακέτο, το οποίο ψηφίστηκε από τη Βουλή στις 26 Αυγούστου, περιλαμβάνει:  Την καταβολή μόνιμης συνταξιοδοτικής εισφοράς, έναντι του επαγγελματικού συνταξιοδοτικού ...Η ΠΟΕΔ αντίδρασε έντονα από την πρώτη στιγμή με τηλεφωνικές παρεμβάσεις προς την ΠΑΣΥΔΥ αλλά και με την αποστολή επιστολής διαμαρτυρίας προς τον πρόεδρο της δημοκρατίας για τη μη υλοποίηση της υπόσχεσης του διαλόγου με τους άμεσα επηρεαζόμενους των οικονομικών μέτρων, η οποία κοινοποιήθηκε τόσο στον Υπουργό Οικονομικών, στα πολιτικά κόμματα αλλά και στις τρεις μεγάλες συνδικαλιστικές οργανώσεις ΣΕΚ, ΠΕΟ και ΠΑΣΥΔΥ.Βλέπετε 4 - 8 από 202

ΣΥΝΕΔΡΙΑ &

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ


♦ ΠΑΔΕΔ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ: 7 συνέδρια για το 10ημερο Εκπαιδευτικού 2016 της ΠΑΔΕΔ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ στη ΛΕΜΕΣΟ.


♦ ΠΑΔΕΔ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ: Συνέδριο με θέμα "ΤΑΞΗ ή... ΕΚΤΙΝΑΞΗ;"στη ΛΕΥΚΩΣΙΑ στις 27 Φεβρουαρίου


♦ Η ΠΑΔΕΔ Πρωτοπορία Λευκωσίας πραγματοποίησε στις 8 Ιανουαρίου την κοπή της βασιλόπιττας


♦ ΠΑΔΕΔ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ: Συνέδριο Μαθηματικών στο νηπιαγωγείο στη ΛΕΥΚΩΣΙΑ. ΠΑΙΖΕΙ. ΜΑΘΑΙΝΕΙ. ΜΕΤΡΑ; στις 25 Απριλίου


♦ ΠΑΔΕΔ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ: 31 Μαρτίου 2015, ΕΘΝΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΜΝΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΙΜΗΣ 1ΗΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1955 στη ΛεμεσόΠνευματικά Δικαιώματα @ ΠΑΔΕΔ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ 2003.

Όλα τα ενυπόγραφα κείμενα αποδίδουν τις απόψεις των συγγραφέων και δεν εκφράζουν απαραίτητα απόψεις που απηχούν αναγκαστικά τις θέσεις της ΠΑΔΕΔ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ

  • Όροι Χρήσης-Σύνδεσμοι με άλλους διαδικτυακούς τόπους
  •                                            com2go      padedprotoporia@mail.com     Ekpedeftikos.com     All rights reseved.     2002-2013       xtenzio