Αγωγή Υγείας

ΓΕΝΙΚΑ

  Πώς ελέγχω τη δυσλεξία 

  Συναισθηματική νοημοσύνη 

   Κανόνες σωστής συμπεριφοράς

   Βραβείο καλής συμπεριφοράς 

 

ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΑ

 Γνωρίζω τα συναισθήματα 

 Τα χρώματα των συναισθημάτων 

 Νιώθω... άρα είμαι...   

 Κουτιά χαράς, λύπης 

 Αγαπημένος/η φίλος/η 

 Αγαπημένο παιχνίδι   

 Εικόνες για χρωμάτισμα 

 Σχετικές εικόνες

 Σχετικές εικόνες 

 Σχετικές φωτογραφίες

 Σχετικοί πίνακες ζωγραφικής 

    

 

ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΣ

  Ειδικός κώδικας συμπεριφ. τάξης 

  Νταήδες: τρόποι αντιμετώπισης 

  Ο ρόλος των γονιών 

  Σχέδιο δράσης