ΔΙΑΒΑΣΤΕ στην

ιστοσελίδα μας

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΙΔΗΣΕΙΣ:


ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΝ:ΤΑΞΗ ΣΤ

ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ

 Διδασκαλία για ανάπτυξη της δημιουργικότητας

 


 

ΕΝΟΤΗΤΑ 1

Ευθείες

Ευθείες γραμμές

Παράλληλες - Κάθετες

Εκατομμύριο

Εκτίμηση αθροίσματος

Ιδιότητες πρόσθεσης - 1

Ιδιότητες πρόσθεσης -2

Ιδιότητες πρόσθεσης - 3

Ιδιότητες πολ/σμού

Γεωμετρία

Γεωμετρικά σχήματα

 

 

ΕΝΟΤΗΤΑ 2

Ισοδύναμα κλάσματα

Ισοδύναμα κλάσματα

Τρισδιάστατα σχήματα

Καταχρηστικά - μικτοί - φύλ.εργ.

Κλάσματα διάφορα

Ποβλήματα 1

Προβλήματα 2

Διαίρεση προβλήματα

Γωνίες 1

Γωνίες 2

Γωνίες

Είδη τριγώνων

Είδη τριγώνων

Μονάδες μέτρ. μάζας χωρητικ.      

ΕΝΟΤΗΤΑ 3

Αριθμοί μεγαλ. 1000000 - φύλ. εργ.

Αξία θέσης ψηφίου

Δισεκατομμύριο 1


Δισεκατομμύριο 2

Μοναδες μέτρησης μήκους

 

ΕΝΟΤΗΤΑ 4