ΔΙΑΒΑΣΤΕ στην

ιστοσελίδα μας

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΙΔΗΣΕΙΣ:


ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΝ:ΤΑΞΗ B΄

ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ 

  Δημιουργικότητα στην πράξη 

  Δημιουργικότητα στο γλωσσικό μάθημα

  Εικόνες μουσείου   

  Εργασίες μαθητών   

  Παζλ   

 

  Φτιάχνω Πινακίδες 

ΓΕΝΙΚΑ 

  Ύλη Ελληνικών Β΄τάξης  

 

  Ήρωες βιβλίου

ΠΙΝΑΚΙΔΑ 

  Εικόνες ηρώων βιβλίου   

  Παρομοιώσεις

  Περιγραφή προσώπου 

 

  Άρθρα της τις 

  Άρθρα τον των 

ΕΝΟΤΗΤΑ 1

  Αρχική αξιολόγηση

 Κυλιόμενο πεζοδρόμιο: Σ ή Λ

  Η Ζαχαρούπολη

  Φτιάχνω δική μου επιγραφή- φ.ε.

 

ΕΝΟΤΗΤΑ 2

  Γράφω γράμμα στο δήμαρχο

 

 

ΕΝΟΤΗΤΑ 4

 Ετοιμασίες για ταξίδι- φύλ ερ. 

 

 

 

ΕΝΟΤΗΤΑ 7

  Αλεπού και κοράκι - σχ. μαθ. 

  Η αλεπού και το κοράκι - κείμενο 

 

 

ΕΝΟΤΗΤΑ 9

 Περιγράφω το σχολείο μου 

 

  Άρθρα τον των 

 

ΕΝΟΤΗΤΑ 10

  Φτιάχνω πινακίδες 

 

 

 

ΕΝΟΤΗΤΑ 12

 Περιγραφή προσώπου  

 


 

ΕΝΟΤΗΤΑ 13

  Παλιά επαγγέλματα 

 

 

 

ΕΝΟΤΗΤΑ 18

  Μηλιές 

  Καλάβρυτα 

  Η Αθήνα σε μια μέρα! 

  Πόλεις της Ελλάδας 

 

ΕΝΟΤΗΤΑ 21