ΔΙΑΒΑΣΤΕ στην

ιστοσελίδα μας

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΙΔΗΣΕΙΣ:


ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΝ:ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ

Ο εκπαιδευτικός κατά το χρόνο του διορισμού του δηλώνει την έδρα του. Αλλαγή έδρας γίνεται με γραπτή δήλωση του εκπαιδευτικού λειτουργού που υποβάλλεται το αργότερο μέχρι τέλος Ιανουαρίου και θα ισχύει από το επόμενο σχολικό έτος. Δήλωση που υποβάλλεται μετά την προθεσμία αυτή θα ισχύει από το μεθεπόμενο σχολικό έτος εκτός αν οι ανάγκες της υπηρεσίας επιτρέπουν διαφορετική ρύθμιση. H δήλωση έδρας καθώς και η δήλωση αλλαγής έδρας πρέπει να συνοδεύεται από επαρκή αποδεικτικά στοιχεία.

Οι μεταθέσεις εκπαιδευτικών διενεργούνται από την Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας μετά από αίτηση του εκπαιδευτικού, ή αυτεπάγγελτα στις παρακάτω περιπτώσεις:

Α) Για την εξυπηρέτηση εκπαιδευτικών αναγκών:

- Κατανομή του διδακτικού προσωπικού, περιλαμβανομένων και των διευθυντικών θέσεων, με τρόπο που να εξασφαλίζει την επαρκή στελέχωση και ομαλή λειτουργία των σχολείων και την κατά σχολείο ισόρροπη σύνθεση του προσωπικού σ' ό,τι αφορά τα προσόντα, τις ειδικότητες και το φύλο.

- Δυνατότητα παροχής καθοδήγησης και βοήθειας σε νεοδιοριζόμενους εκπαιδευτικούς λειτουργούς για τη διευκόλυνση της επιτυχούς προσαρμογής τους στο επάγγελμα.

Β) Κατά ή μετά την προαγωγή τους

- Εκπαιδευτικοί που προάγονται στη θέση Διευθυντή ή Βοηθού Διευθυντή υπόκεινται σε μετάθεση, κατά ή μετά την προαγωγή τους, εκτός έδρας.

Γ) Για την ικανοποίηση δικαιολογημένων αιτήσεων για μετάθεση ή μη μετάθεση άλλων εκπαιδευτικών ή για την πλήρωση κενών που προέκυψαν λόγω διενέργειας άλλων μεταθέσεων

- Εκπαιδευτικοί λειτουργοί που μετατέθηκαν σύμφωνα με τον Κανονισμό και υπηρέτησαν εκτός έδρας για περίοδο δύο τουλάχιστον ετών δικαιούνται να υποβάλουν αίτηση για μετάθεση στην έδρα τους ή πλησιέστερα σ' αυτήν και η μετάθεσή τους θα αποφασίζεται σύμφωνα με τη σειρά προτεραιότητάς τους.

- Εκπαιδευτικοί λειτουργοί σχολείων δημοτικής εκπαίδευσης μετά τη συμπλήρωση 5ετούς συνεχούς υπηρεσίας εντός ή εκτός έδρας υπόκεινται σε μετάθεση.

Δ) Για πειθαρχικούς λόγους

Ε) Στην έδρα τους

Αιτήσεις για μετάθεση στην έδρα τους ή σε άλλους τόπους εργασίας μπορούν να υποβάλουν:

- οι Διευθυντές, οι Βοηθοί Διευθυντές, οι διευθύνοντες διθέσια σχολεία και οι υπηρετούντες σε μονοθέσια σχολεία, μετά τη συμπλήρωση διετούς υπηρεσίας στο ίδιο σχολείο εκτός έδρας.

- οι υπόλοιποι εκπαιδευτικοί μετά τη συμπλήρωση ενός τουλάχιστο σχολικού έτους εκτός έδρας.

Η Επιτροπή μπορεί να μεταθέσει ή να μη μεταθέσει ένα εκπαιδευτικό λειτουργό, ύστερα από αίτησή του, αν ικανοποιηθεί ότι συντρέχει μια από τις πιο κάτω περιπτώσεις:

(α) σοβαροί λόγοι υγείας του εκπαιδευτικού ή της συζύγου ή των εξαρτωμένων τέκνων

(β) εγκυμοσύνη

(γ) φροντίδα βρέφους κάτω των δώδεκα μηνών ή παιδιού πνευματικά ή σωματικά ανάπηρου

(δ) άλλοι σοβαροί προσωπικοί ή οικογενειακοί λόγοι του εκπαιδευτικού λειτουργού που θα αιτιολογούνται

Η Επιτροπή κατά τη διενέργεια των μεταθέσεων ακολουθεί σειρά προτεραιότητας. Οι μονάδες μετάθεσης των μόνιμων εκπαιδευτικών καθορίζονται από τον εξής μαθηματικό τύπο:

Μονάδες  = Συνολικά έτη αναγνωρισμένης υπηρεσίας (πλην των αντικαταστάσεων)

                    + Σύνθεση οικογένειας

                    + Μονάδες από απόσταση, δυσμένεια και τύπο σχολείου

Συνολικά έτη αναγνωρισμένης υπηρεσίας:

Σε αυτά δεν περιλαμβάνεται η υπηρεσία εκπαιδευτικού σε θέση αντικαταστάτη.  Πιστώνεται 1 μονάδα για κάθε έτος υπηρεσίας ως μόνιμος ή συμβασιούχος εκπαιδευτικός.  Οι εκπαιδευτικοί που έχουν περάσει τα 25 χρόνια υπηρεσίας, πιστώνονται για κάθε έτος υπηρεσίας με 1,5 μονάδα. 

Σύνθεση οικογένειας:

Οι άγαμοι εκπαιδευτικοί πιστώνονται με 1 μονάδα, ενώ οι έγγαμοι, χήροι και διαζευγμένοι με 3 μονάδες.  Οι εκπαιδευτικοί επίσης πιστώνονται με μονάδες για το κάθε τους παιδί.  Πιστώνονται 2 μονάδες για παιδί 0-19 ετών, 3 μονάδες για παιδί  20-25 ετών (αφού προσκομιστούν αποδεικτικά στοιχεία φοίτησης, διαφορετικά 0 μονάδες) και 26 χρονών και άνω 0 μονάδες.

Μονάδες από απόσταση, δυσμένεια και τύπο σχολείου:

Εκτός έδρας: (χρόνια) Χ (μονάδες από χιλιόμετρα + δυσμένεια + τύπος σχολείου + 1)

Εντός έδρας: (χρόνια) Χ (δυσμένεια + τύπος σχολείου)

(Οι εκπαιδευτικοί που εργάζονται εκτός έδρας πιστώνονται με επιπλέον 1 μονάδα για κάθε χρόνο υπηρεσίας τους.)

Μονάδες από χιλιόμετρα:                                   

Απόσταση έδρας από τόπο εργασίας (χλμ)

Μονάδες

0-60

χλμ X 0,1

61-100

6+(χλμ-60) Χ 0,05

101 και άνω

8+(χλμ-100) Χ 0,025


Τύπος σχολείου:

Τύπος

Μονάδες

Εξαθέσιο

0

Πενταθέσιο/Τετραθέσιο

1

Τριθέσιο

2

Διθέσιο

4

Μονοθέσιο

6

 

 

 

 

 

Η δυσμένεια καθορίζεται από το αν ο τόπος εργασίας βρίσκεται σε αστική ή αγροτική περιοχή, από τις κλιματολογικές συνθήκες και τη συγκοινωνία.(σχετικό πίνακα μπορείτε να δείτε στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας)

ΣΥΝΕΔΡΙΑ &

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ


♦ ΠΑΔΕΔ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ: 6 συνέδρια για το 10ημερο Εκπαιδευτικού 2017 της ΠΑΔΕΔ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ στη ΛΕΜΕΣΟ.


♦ 5 ΣΥΝΕΔΡΙΑ από ΠΑΔΕΔ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ στην Λάρνακα


♦ ΠΑΔΕΔ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ: 30 Μαρτίου 2017, ΕΘΝΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΜΝΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΙΜΗΣ 1ΗΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1955 στη Λεμεσό


♦ ΠΑΔΕΔ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ: 7 συνέδρια για το 10ημερο Εκπαιδευτικού 2016 της ΠΑΔΕΔ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ στη ΛΕΜΕΣΟ.


♦ ΠΑΔΕΔ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ: Συνέδριο με θέμα "ΤΑΞΗ ή... ΕΚΤΙΝΑΞΗ;"στη ΛΕΥΚΩΣΙΑ στις 27 ΦεβρουαρίουΠνευματικά Δικαιώματα @ ΠΑΔΕΔ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ 2003.

Όλα τα ενυπόγραφα κείμενα αποδίδουν τις απόψεις των συγγραφέων και δεν εκφράζουν απαραίτητα απόψεις που απηχούν αναγκαστικά τις θέσεις της ΠΑΔΕΔ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ

  • Όροι Χρήσης-Σύνδεσμοι με άλλους διαδικτυακούς τόπους