ΔΙΑΒΑΣΤΕ στην

ιστοσελίδα μας

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΙΔΗΣΕΙΣ:


ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΝ:ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ

Παρακάτω αναφέρονται κάποιες χρήσιμες πληροφορίες που αφορούν τους διορισμούς.

Α) Σειρά διορισμού

Η σειρά διορισμού διέπεται από σχετικό νόμο, σύμφωνα με τον οποίο καταρτίζονται οι πίνακες διοριστέων.  Η σειρά προτεραιότητας καθορίζεται πρώτα από το έτος απόκτησης του πρώτου τίτλου σπουδών.  Μεταξύ των υποψηφίων του ιδίου έτους η σειρά προτεραιότητας καθορίζεται με βάση τα ακόλουθα κριτήρια:

Ι. Το βαθμό του βασικού τίτλου σπουδών

3 για ΑΡΙΣΤΑ

2 για ΛΙΑΝ ΚΑΛΩΣ

1 για ΚΑΛΩΣ (ή αν δεν αναγράφεται βαθμός)

ΙΙ. Πρόσθετα ακαδημαϊκά προσόντα συναφή με την εκπαίδευση ή την ειδικότητα ή τα καθήκοντα της θέσης

3 για Διδακτορικό τίτλο

2 για Μεταπτυχιακό τίτλο

1 για μεταπτυχιακό δίπλωμα φοίτησης τουλάχιστο 1 έτους

ΙΙΙ. Εκπαιδευτική προϋπηρεσία

½ μονάδα για κάθε 180 εργάσιμες ημέρες

ΙV. Υπηρεσία στην Εθνική Φρουρά

1 μονάδα

Σε περίπτωση που υποψήφιοι έχουν τον ίδιο αριθμό μονάδων, τότε η σειρά καθορίζεται από τα πιο κάτω κριτήρια:

- Ημερομηνία απόκτησης του βασικού τίτλου σπουδών

- Ημερομηνία υποβολής της αίτησης

- Ημερομηνία γέννησης

Β) Είδη διορισμού

1. Διορισμός με σύμβαση

Είναι συνήθως διάρκειας 2 ετών, αν και μετά το 2003 παρατηρήθηκε το φαινόμενο οι εκπαιδευτικοί να εργάζονται με σύμβαση για περισσότερο από 4 χρόνια.  Διορισμοί με σύμβαση γίνονται όταν δεν υπάρχουν εγκεκριμένες οργανικές θέσεις.  Όσοι διορίζονται με σύμβαση πρακτικά δε θα έχουν μελλοντικές επιπτώσεις στην υπηρεσιακή τους κατάσταση. 

2. Διορισμός μόνιμος επί δοκιμασία

Είναι διάρκειας 2 ετών και αποσκοπεί στην προσαρμογή του εκπαιδευτικού στα διδακτικά ή άλλα καθήκοντα της θέσης του. Στο διορισμό επί δοκιμασία ο δάσκαλος αξιολογείται με εξαμηνιαίες εκθέσεις από τον οικείο επιθεωρητή.  Μετά τη συμπλήρωση των τεσσάρων εξαμηνιαίων εκθέσεων ακολουθεί ο μόνιμος διορισμός.

ΣΥΝΕΔΡΙΑ &

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ


♦ ΠΑΔΕΔ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ: 6 συνέδρια για το 10ημερο Εκπαιδευτικού 2017 της ΠΑΔΕΔ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ στη ΛΕΜΕΣΟ.


♦ 5 ΣΥΝΕΔΡΙΑ από ΠΑΔΕΔ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ στην Λάρνακα


♦ ΠΑΔΕΔ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ: 30 Μαρτίου 2017, ΕΘΝΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΜΝΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΙΜΗΣ 1ΗΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1955 στη Λεμεσό


♦ ΠΑΔΕΔ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ: 7 συνέδρια για το 10ημερο Εκπαιδευτικού 2016 της ΠΑΔΕΔ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ στη ΛΕΜΕΣΟ.


♦ ΠΑΔΕΔ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ: Συνέδριο με θέμα "ΤΑΞΗ ή... ΕΚΤΙΝΑΞΗ;"στη ΛΕΥΚΩΣΙΑ στις 27 ΦεβρουαρίουΠνευματικά Δικαιώματα @ ΠΑΔΕΔ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ 2003.

Όλα τα ενυπόγραφα κείμενα αποδίδουν τις απόψεις των συγγραφέων και δεν εκφράζουν απαραίτητα απόψεις που απηχούν αναγκαστικά τις θέσεις της ΠΑΔΕΔ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ

  • Όροι Χρήσης-Σύνδεσμοι με άλλους διαδικτυακούς τόπους